minulý jednoduchý čas

Minulý jednoduchý čas – vysvetlenie a precvičenie

Úroveň: Začiatočník V tomto videu si vysvetlíme základné gramatické princípy tvorenia a používania minulého jednoduchého času v angličtine. Nakoniec si minulý jednoduchý čas aj precvičíme.

prítomný priebehový čas v angličtine

Prítomný priebehový čas v angličtine

Prítomný priebehový čas je jedným z najpoužívanejších časov v angličtine. Ak ste však Slovák/Slovenka nemal by to byť pre vás problém.

will going to kvíz

Will a Going to – Test anglickej gramatiky

Kvíz zameraný na precvičenie si rozdielu medzi formou budúceho času “will” a “going to”, ktoré sa používajú v angličtine na vyjadrenie predpovedí o budúcnosti.

test prítomný jednoduchý čas

Prítomný čas jednoduchý – kvíz

Ak ste už pochopili gramatické princípy fungovania prítomného času jednoduchého v angličtine, je potrebné už len zautomatizovať ho. Ale ako na to? Jednou z možností …

prítomný jednoduchý čas anglická gramatika jazyková škola Euphema

Prítomný jednoduchý čas

Prítomný jednoduchý čas používame v angličtine, keď chceme vyjadriť náš  zvyk, veci, ktoré často robievame, alebo zvykneme robievať. I go to the gym every Monday. …