Často kladené otázky

Prečo je názov jazykovej školy Euphema?

Názov nášho jazykového štúdia Euphema je odvodený od pôvodom gréckeho mena Euphemia, čo v preklade znamená výrečný, kultivovanej reči (eu – dobrý, phemi – hovoriť, vyhlasovať). Snáď každý, kto sa snaží naučiť jazyk, túži byť v tomto jazyku výrečný a znieť kultivovane. Slovo “Euphema” je tiež latinský rodový názov pestrofarebných papagájov žijúcich v Austrálii. Papagáj patrí k zvieratám, ktoré dokážu imitovať ľudskú reč, a pre mnohých sú symbolom schopnosti reči. Z týchto dvoch dôvodov je papagáj v našom logu doprevádzaný názvom nášho  jazykového štúdia – “Euphema.”

Akú metódu používate?

Myšlienka, že existuje jedna metóda efektívneho (na)učenia sa jazyka, je prinajmenšom naivná a vychádza z nereálne zjednodušeného chápania učenia sa jazyka. V mnohých prípadoch je to, nanešťastie, skôr otázka profitu z komerčných metód ako úprimná snaha poskytnúť najlepšie možné vzdelanie.

V našom jazykovým štúdiu vyučujeme angličtinu na základe uvoľnenej komunikácie, v ktorej cielene používame gramatiku a slovnú zásobu tak, aby sme dosiahli čo najväčší počet opakovaní, a pritom viedli komunikáciu prirodzene. V rámci výučby využívame prístup HELA.

Čo je to HELA?

Eklektický prístup k učeniu sa jazykov je spôsob didaktiky jazyka, ktorý nie je založený na jedinej metóde, ale na kombinácií metód, techník a stratégií v závislosti od vašich cieľov a potrieb. Takýto prístup umožňuje vysoký stupeň individualizácie výučbového procesu.

Filozofia jedinej metódy je viac marketingový ťah, ako teóriou potvrdený prístup k učeniu jazyka. Rôzne metódy, ktoré jazykové školy propagujú ako najlepšie metódy na výučbu jazyka, sú pozostatkom boomu behavioristických prístupov po druhej svetovej vojne a komunikačných prístupov v 70-tych rokoch. Lingvistický výskum však ich výnimočnosť nijako nepotvrdzuje.  Kvôli rozdielnosti našich individualít si predsa nemôžeme myslieť, že jeden prístup dokáže každého naučiť jazyk rovnako dobre.

Eklektický prístup si však vyžaduje značný stupeň teoretických poznatkov z oblasti lingvistiky a osvojovania si jazyka a my sa snažíme neustále rozširovať naše jazykovedné poznatky, aby sme na ich základe mohli robiť didaktické rozhodnutia. Princíp jedinej metódy môže byť tiež veľmi klamlivý, pokiaľ ide o vzdelávanie sa učiteľov, pretože ľahko môžu nadobudnúť pocit, že rozsah vedomostí, ktoré na výučbu potrebujú, už vlastne majú obsiahnutý v pár princípoch, ktoré im predpisuje daná metóda, a tým pádom sa ďalej nevzdelávajú. Ja osobne by som nechcel, aby ma učil učiteľ, ktorý sa odmieta učiť. Posúdenie kvality učiteľov už však nechám na každého z vás.

Venujete sa okrem angličtiny aj iným jazykom?

Iným jazykom sa nevenujeme. Zameriavame sa výlučne na anglický jazyk.

Ako je to s rušením hodín?

V našom jazykovom štúdiu máme tieto podmienky ohľadom rušenia hodín, ktoré sú zahrnuté aj v dohode, ktorú s nami na dané obdobie podpisujete:

Ak zrušíte plánovanú hodinu do 24 hodín pred jej začiatkom, účtujeme si 50% storno poplatok. Ak hodinu zrušíte menej ako 24 hodín pred jej začiatkom, účtujeme si storno poplatok 100%. Pre zachovanie korektných vzťahov sa snažíme nájsť cestu, ako si hodinu/y nahradiť, keď máme čas, no v žiadnom prípade sa na to nemôže študent spoliehať. Akékoľvek náhrady sú poskytované v našom voľnom čase, a nie sú nárokovateľné. Študenti by sa mali v prvom rade snažiť chodiť na hodiny v časoch na to vyhradených. Ak si nie ste istý/á, či to bude možné, zvážte prihlásenie sa na kurz. V takomto prípade totižto existuje vysoká pravdepodobnosť, že výučba neprinesie želaný výsledok. Našim cieľom je poskytovať kvalitné jazykové vzdelávanie pre ľudí, ktorí sa chcú skutočne vzdelávať. Ak však niekto príde dvakrát za semester, predstavuje to veľkú prekážku v naplnení tohto cieľa.

Vždy sa však snažíme našim klientom pomôcť. Ak máte nejaké špecifické požiadavky, alebo sa chcete čokoľvek opýtať, kontaktujte nás – urobíme maximum, aby sme vám poradili a vyšli v ústrety.

Vyhotovujete aj úradné preklady?

Nie, úradné preklady nevyhotovujeme.

Ako je to s parkovaním?

Coboriho 9 (budova Allianz)

Parkovať je možné v parkovacom dome v Polygone, alebo na parkovisku pri cintoríne, ktoré je po 16.00 zadarmo. V popoludňajších hodinách je možné zaparkovať aj na Cintorínskej ulici.

Štefánikova 30 (budova Union)

Parkovať možno v okolí pešej zóny, na Piaristickej, na ulici Fraňa Mojtu. Nie je to ďaleko, ani keď zaparkujete na parkovisku na Wilsonovom nábreží pri rieke či v Mlynoch.