Budúci čas – „will“ a „going to“ na vyjadrenie predpovede o budúcnosti

Miriam Herud

Budúci čas sa v angličtine dá vyjadriť viacerými formami. Na vyjadrenie predpovedí o budúcnosti používame však len „will“ alebo „going to„.

Aký je medzi nimi rozdiel? Aký typ predpovedí nimi v angličtine vyjadrujeme? Dozviete sa vo videu a zároveň si ich aj v krátkosti precvičíte.

V skratke:

Will použijeme, keď sa jedná o subjektívnu predpoveď. Táto predpoveď nie je podložená žiadnymi dôkazmi; je to len akási domnienka či očakávanie.

You will like it. Bude sa ti to páčiť.

So subjektívnymi predpoveďami často používame:

I think – Myslím si
I hope – Dúfam
I‘m sure – Som si istá
I suppose – Predpokladám
Maybe/Perhaps – Možno
Probably – Pravdepodobne

He will probably call you. Pravdepodobne ti zavolá.

Going to použijeme, keď sa jedná o predpoveď podloženú dôkazmi. Dôkazom je niečo, čo práve vidíme, počujeme a pod.

It is going to rain. Ide pršať. (dôkaz – na oblohe vidím čierne mraky)