10 rád, ako sa učiť anglické slovíčka

Žiadny učiteľ vás nedokáže naučiť slovnú zásobu. Môže ju odprezetovať, vysvetliť, zahrnúť do rôznych aktivít, snažiť sa vytvoriť množstvo asociácii a predstaviť stratégie a techniky učenia sa slovíčok. Ten finálny krok však musí urobiť vždy ten, kto sa slovnú zásobu učí. Učitelia môžu vzbudiť záujem o rozvoj jazyka, a tým aj osobnosti, ale každý študent si nakoniec osvojí vlastnú stratégiu, vlastnú množinu slov, ktorá bude usporiadaná jeho vlastným spôsobom a ktorá bude obsahovať jeho vlastné koncepty. (Wilga Rivers)

Mýty o tom, ako sa učiť “slovíčka”: Prekladanie slov

Učenie sa jazyka je multispektrálny proces, ktorého úspešné zvládnutie predpokladá zvládnutie jeho čiastkových aspektov. Musíme sa naučiť vyslovovať, hláskovať, musíme ovládať aspoň elementárne zákonitosti syntaxe jazyka, morfológie, pragmatiky. Je však nesporné, že nič z vyššie uvedeného by si nebolo vôbec možné …

Čítať >>Mýty o tom, ako sa učiť “slovíčka”: Prekladanie slov