Termín vs. term

Slovo termín v nás často evokuje negatívne pocity spojené s časovou tiesňou či povinnosťou niečo vykonať; napr. dodací termín, termín splatnosti, termín skúšok, termín u lekára atď. Mnoho študentov angličtiny sa pri preklade obracia na slovo term, napr. We have to complete the … >> Čítať >>

Tip vs. tip

Ľudia sa nás často pýtajú na náš názor. Ak nevieme presnú odpoveď, tipneme si, resp. dáme im svoj odhad. V angličtine teda láka povedať: It was just a tip. V zmysle: To bol len tip. Chyba! Anglické slovo tip nemá nič spoločné s tipovaním. … >> Čítať >>

Aktuálny vs. actual

Kto by bol povedal, že význam tak podobne znejúcich slov je tak rozdielny! Slovo aktuálny v slovenčine pomenúva niečo, čo odráža súčasný, momentálny stav, napr. aktuálna tematika, aktuálny stav počasia, aktuálne spravodajstvo atď. Zatiaľ čo anglické slovo actual nesie význam … >> Čítať >>