Blog


Termín vs. term

Slovo termín v nás často evokuje negatívne pocity spojené s časovou tiesňou či povinnosťou niečo vykonať; napr. dodací termín, termín splatnosti, termín skúšok, termín u lekára atď.

Delicious and disgusting

Aj v slovenčine poznáme slovo delikátny, v zmysle chutný. Ak chceme okoreniť pochvalu niečieho jedla, môžeme rovnako použiť slovo delicious. Základom slova v oboch jazykoch delicious/delikátny je