Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „byť vo svojom živle“

Miriam Herud

Existujú anglické idiómy a frázy, ktoré nemajú so svojími slovenskými ekvivalentmi nič spoločné – preto sú aj pre študenta angličtiny ťažko zapamätateľné. Na druhej strane je ale množstvo takých idiómov, ktoré, keď ich preložíte, sú navlas rovnaké.

V nasledujúcich epizódach sa zameriame práve na tieto ľahko zapamätateľné anglické idiómy, ktoré sa do značnej miery podobajú tým slovenským, a tak si ich nepochybne osvojíte veľmi rýchlo a jednoducho.

Prvá epizóda: „byť vo svojom živle“.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.