Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Má o koliesko menej“

Miriam Herud


Dvanásta epizóda: „Má o koliesko menej.“

Doslovný preklad: „He has a missing cogwheel.“ Čo myslíte – rozumel by vám Angličan, keby ste mu toto povedali? … Bohužiaľ nie. Rozumel by tomu doslovne, teda by sa vás možno opýtal, koliesko z hodiniek??

V anglickom idióme síce ostávame v sekcii mechanika, resp. domáce majstrovanie, no potrebujeme použiť slovo „skrutka“. A to v spojení s istým prídavným menom. Pozrite si krátke video…
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.