Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – “Keď príde na lámanie chleba”

Miriam Herud

Tretia epizóda: „Keď príde na lámanie chleba“.

Nebolo by vôbec potrebné o tomto idióme diskutovať, nebyť posledných dvoch slov… Tie sa totiž, na rozdiel od prvej časti idiómu, do angličtiny neprekladajú doslovne. Aké anglické slovo teda nahradí „lámanie chleba„, a tým dá zmysel celej fráze?

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.