Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Čo by kameňom dohodil“

Miriam Herud

Siedma epizóda: „Čo by kameňom dohodil“

Jednoduchá anglická fráza podobná tej slovenskej, čo sa kameňa a hádzania týka. Ako to ale presne sformulovať a ako použiť vo vete…? Ak si nájdete 3 minúty, všetko sa dozviete.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.