Anglická gramatika: Have something done (Dať si niečo spraviť)

Miriam Herud

„Have something done“ je časť anglickej gramatiky, ktorá dokáže pomotať hlavu – musíte si dávať veľký pozor, aby ste nedoplietli slovosled, inak sa môže úplne zmeniť význam vety.

Keď sa na to ale pozriete zbližšia, zistíte, že aj v slovenčine vlastne povieme „dať si niečo spraviť (niekým)“, čím v podstate kopírujeme stavbu anglického „have something done (by somebody)“. Nič nie je také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá. …Dala som sa ostrihať. / Dal si opraviť motorku. / Dáme si spraviť nové skrine, atď…

V tomto videu si názorne na príkladoch vysvetlíme, kedy a ako sa táto gramatická štruktúra používa – nielen v prítomnom, ale aj v minulom a budúcom čase. Aby ste si ju naživo precvičili, skúste si na môj pokyn zodpovedať otázky, ktoré sa vás budem v praktickej časti pýtať.