Ako používať slovesá „make“ a „do“ v angličtine

Marian Herud

Úroveň: A2+, B1, B2

V tomto interaktívnom videu (lekcii) sa oboznámite s tým ako používať slovesá „make“ a „do“ v angličtine. Povieme si aké sú medzi nimi rozdiely, porovnáme si ich použitie v angličtine s použitím slovesa „robiť“ v slovenčine a nakoniec si ich precvičíme kontextuálne aj v konverzácii.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.