Ako používať členy /a, the a nulový člen/v angličtine

Miriam Herud

V tomto videu si povieme o základných pravidlách používania členov (a/an, the, 0) v anglickom jazyku.

V druhej časti videa si ešte podrobnejšie rozoberieme používanie členov a predstavím princípy používania anglických členov s geografickými názvami.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.