Ako napísať skvelý sloh na písomnej maturite z angličtiny

„Ja tak neznášam písanie.“ Často to počúvam od svojich študentov, hlavne tých neskôr narodených, od ktorých sa vyžaduje aby niečo napísali. Ide predovšetkým o maturantov, ale aj iných študentov, ktorí sa pripravujú na jazykovú skúšku. Anglický „sloh“ ako kompozíciu mnohí nazývajú, je v oboch prípadoch neoddeliteľnou súčasťou písomnej maturitnej skúšky a podobných skúšok. Kompozícia nielen preverí  vedomosti študentov z oblasti gramatiky a slovnej zásoby, ale odráža aj ich schopnosť logicky a súvisle organizovať myšlienky do obsažnejších celkov.

„Hovorenie – áno, písanie – nie.“

Písanie je akousi čiernou ovcou jazykových zručností. „Hovorenie áno, písanie nie“ je prístup mnohých študentov bez ohľadu na vekovú kategóriu. Treba si však uvedomiť dve podstatné veci. Písanie sa do značnej miery odlišuje od schopnosti produkovať jazyk v reši. Keď viete po anglicky hovoriť neznamená to, že automaticky dokážete aj skvele písať. Existujú totižto kvalitatívne rozdiely medzi tým ako jazyk vyjadrujeme hovoreným slovom a písmom. V písanej forme sa musíme spoliehať výlučne na samotný jazyk. Nevieme sa v tomto prípade oprieť o jazykové prostriedky, ktoré sú vlastné hovorenému prejavu (gestá, výrazy tváre, melódia reči a pod.). Druhou vecou je, že písanie, tak ako každú inú zručnosť je potrebné rozvíjať. Áno, niekto má lepší verbálny prejav, inému robí väčšie problémy sa vyjadriť. No keď mi niekto porozpráva traktát o tom aký je mizerný „pisateľ“  opýtam sa ho čo robí preto, aby sa zlepšil. Väčšinou nič.

Niekedy dochádza k takej cyklickej situácii, že študent nepíše lebo nevie dobre písať, no zároveň nevie dobre písať lebo nepíše.

Ono nestačí napísať jednu esej ročne a tváriť sa ako veľa som spravil pre rozvoj schopnosti vyjadrovať sa písmom. Neraz sa stáva, že študent aj napíše v škole nejakú tú kompozíciu, no akosi sa mu to nepáči (prípadne sa to nepozdáva jeho učiteľovi) a tak usúdi, že mu písanie nejde. No potom dochádza k takej cyklickej situácii, že študent nepíše lebo nevie dobre písať, no zároveň nevie dobre písať lebo nepíše.

Nepíšem však tento blog aby som tu poučoval, čo ľudia robia, či nerobia a čo by mali robiť. Koniec koncov každý je strojcom svojho vlastného jazyka. Skutočnosť mnohých (ak nie väčšiny)  maturantov je taká, že písaniu nedali v rámci prípravy na maturitu veľmi zabrať a teraz narýchlo potrebujú nejaké tipy a triky ako napísať sloh, esej, kompozíciu…nech si to už nazve každý ako je zvyknutý, vieme o čom hovoríme.

V tomto článku načrtnem základy napísania obstojnej kompozície, ktorá sa dá využiť predovšetkým pri písaní „opinion essay“ alebo „pros and cons essay“. Logika a štruktúra je však do veľkej miery univerzálna a platí takmer pre každý slohový útvar.

Všetko čo k napísaniu super kompozície potrebujete je téma, znalosť systému písania kompozície a trochu zdravého rozumu.

Študenti sa tiež sem-tam posťažujú, že nevedia o čom majú písať. Ja si skôr myslím, že nevedia ako písať, nemajú poňatia o tom, že existuje nejaká štruktúra kompozície. Áno, vedia, že potrebujeme nejaký, úvod, jadro a záver, ale tam to väčšinou končí. Všetko čo k napísaniu super kompozície potrebujete je téma, znalosť systému písania kompozície a trochu zdravého rozumu. Tak poďme na to.

Hoci je to aktivita trochu opomínaná, brainstorming je super vec. Hneď ako si  poriadne prečítate tému, na minútku sa nad ňou zamyslite a ujasnite si aký máte na ňu názor. Zoberte si papier a napíšte naň svoj názor, potom dôvody prečo si to myslíte a iné veci, ktoré vás ohľadom témy napadnú. Mali by ste odpovedať predovšetkým na tieto otázky:

 1. Na čo mám odpovedať, čo sa odo mňa podľa inštrukcií očakáva.
 2. Čo by tak asi ten, čo bude môj sloh čítať chcel odo mňa vedieť?
 3. Aký je môj názor na danú problematiku a prečo si to myslím?
 4. Ktoré z mojich tvrdení, dôvodov by mohlo byť spochybnené a ako?

Zoberme si napríklad maturitnú tému z roku 2006.

Do you agree with the statement that Money is the key to happiness”?

Ako začať

Ja odporúčam začať tak, ako začína v realite len málokto. Brainstormingom. Nepodceňoval by som dôležitosť brainstormingu, kde máte doslova nahádzané všetko čo viet alebo si myslíte o danej téme. Len ťažko napíšete dobrú a hlavne logickú kompozíciu, ak svoje myšlienky budete do nej zapracovávať zároveň s písaním, tak ako vám ich slina donesie na jazyk.

Začnite s brainstormingom. Nemusí to byť nič úhľadné, jednoducho dajte na papier čokoľvek čo vás k danej téme napadne. Narýchlo som naškrabal stručný brainstorming na túto tému. Obsahuje hlavnú myšlienku, dôvod prečo si to myslím, ale aj opačnú stranu mince, kvôli čomu moje tvrdenie nemusí byť vždy správne.

Dajte najskôr všetky svoje myšlienky na papier, „upracte“ ich neskôr.

Brainstorming je dôležitým prvkom písania kompozície – je to základ, na ktorom postavím svoju prácu. Ako? Postupne a logicky.

Úvod a štruktúra odstavcov jadra

Začneme s úvodom. Úvod by mal obsahovať 3-5 viet. Nesnažte sa vo vašej kompozícii tvoriť pridlhé vety, ale ani prikrátke. Krátke vety sú znakom neformálnosti a patria skôr do slohového útvaru – rozprávanie (narrative). Na druhej starne ak nejaká veta presahuje dva riadky preformulujte ju aby bola kratšia. To, že niekto vytvorí vetu na štyri riadky nie je dôkazom jeho šikovnosti. V tomto smere je často je opak pravdou. Veľmi dlhé vety sa zle čítajú, ťažko sa chápu a sú živnou pôdou pre kadejaké chyby.

Úvod sa píše tak, že začneme so všeobecným a postupne sa dopracujeme k hlavnej myšlienke, ktorá sa zvyčajne uvádza ku koncu úvodu.

Takže náš úvod by mohol byť nasledovný:

There is no doubt that money is an immensely important aspect of our lives. We go to school, study at universities and refine our skills just to find a job that will be both rewarding and financially interesting. Money can help us enrich our experience, improve family relationships, improve our health as well as enhance our self-confidence. Money may not always turn us into better people, but it can dramatically improve our living standards and thus help us reach a decent level of happiness.

V tomto úvode je vlastne všetko čo potrebujeme. Mame tu hlavnú myšlienku, dôvody prečo si myslíme to čo si myslíme, ale aj načrtnutie negatívneho vplyvu peňazí.

Teraz môžeme prejsť na tzv. jadro. Vysvetlím vám jeho štruktúru. Každé jadro sa skladá z odstavcov. Odstavec však nie je len zhluk kadejako nasekaných viet vedľa seba. Každý odstavec má svoju tematickú vetu a podporné vety.

Tematická veta je prvá veta odstavca a vyjadruje to o čom daný odstavec bude – tému odstavca. Čitateľ po jej prečítaní musí vedieť o čo bude obsahom vášho odstavca. Ďalšie vety odstavca už potom podporujú tvrdenie tematickej vety. Štruktúra jadra kompozície môže byť nasledovná:

 • dva odstavce si vyhradíme na to, prečo si myslíme, že peniaze sú kľúčom ku šťastiu (za)
 • jeden odstavec prečo peniaze nemusia vždy znamenať šťastie (proti)

Ich štruktúra bude nasledovná

Odstavec 1

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Odstavec 2

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Odstavec 3

            Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Na napísanie perfektného jadra máme už všetko čo potrebujeme, takže teraz už len čerpáme z nášho brainstormingu a z úvodu. Ideme najskôr podporiť našu hlavnú myšlienku.

Odstavec 1

Generally speaking, more money can improve and maintain good family relationships. The lack of money can lead to various problem in a households. If a family struggles financially, it often struggles emotionally too. It may be difficult to be happy when you cannot provide your family with experiences and things that others take for granted. For example, a holiday with your family may provide you with strong feelings of togetherness, but holiday cannot be arranged without enough financial resources.

Odstavec 2

Furthermore, it may be difficult to stay healthy if you suffer financially. Undoubtedly, quality food is more expensive these days and doing sports in a gym or at home may not be cheap either. First of all, healthy lifestyle requires more money whether one likes it or not. Moreover, if one becomes sick they often need to pay for their treatment and pay their common bills at the same time, so money is undeniably important in that case as well.

Odstavec 3

On the other hand, money is not always a way to happier life. People who acquire a lot of money too quickly may get arrogant and their relationships may suffer immensely. What is more, busy parents focusing solely on generating money, often do not spend time with their children. As a consequence, these parents often spoil their children by buying them expensive clothes and gadgets. This, however, may not fill their lives with joy all people desire.

V každom odstavci som hrubo vyznačil tematickú vetu, za ktorou potom nasledujú ďalšie vety, ktorých úlohou je tvrdenie obsiahnuté v tematickej vete podporiť. V odstavcoch som podčiarkol aj „spájacie výrazy“ (linking words), ktoré majú za úlohu informovať čitateľa o tom, čo sa ide v texte udiať. Keď idete uviesť príklad, kontrast, protichodný názor, keď meníte náladu je dobré na to čitateľa upozorniť. Je to ako keď riadite auto. Keď sa blíži zákruta informuje vás o tom príslušná značka, aby ste sa neocitli mimo cesty. Presne to je úloha „linking words“, aby čitateľ stále vedel čo sa v texte udeje. Študenti často hovoria, že „musia“ použiť akési spájacie či signálne slová, no oni majú svoj dôležitý praktický význam a nie sú tam len z povinnosti.

OK, teraz už ostáva napísať iba záver, ktorý sa do veľkej miery podobá na úvod. To už bude pohoda. Vlastne inými slovami zopakujeme hlavnú myšlienku a v hrubých rysoch zhrnieme čo sme písali v jednotlivých odstavcoch.

Conclusion

To sum up, people often treat money as a factor that can ensure happiness. Although it can be detrimental to our character and relationships, it has a potential to strengthen our family bonds, help us remain healthy and thus bring more joy to our lives. Life without money is anything but easy and if you struggle financially those happy moments may be scarce.

Štruktúra kompozície

To je všetko. Tu je štruktúra celej kompozície.

ÚVOD (3-5 viet)

 1. Odstavec

Hlavná myšlienka na konci úvodu

JADRO (9-16 viet)

 • Odstavec (3-4 vety)

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)
 • Odstavec (3-4 vety)

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)
 • Odstavec 3 (3-4 vety)

            Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta

ZÁVER (3-4 vety)

V závere teda už len parafrázujeme hlavnú myšlienku a znovu načrtneme prečo si myslíme to čo si myslíme (inšpirujeme sa tematickými vetami jednotlivých odstavcov).

Ako vidíme, celá kompozícia má hierarchickú štruktúru, z ktorej každý väčší celok sa skladá z menších. Všetko sa odvíja od témy, od tej si odvodíme hlavnú myšlienku, k nej si uvedieme dôvody, ktoré budú vlastne tematickými vetami v odstavcoch, ktoré ďalšími vetami ešte podporíme. Áno chce to trochu cviku, ale je to celkom logické a hlavne takto napísaná kompozícia bude mať hlavu a pätu a ani vy sa nijako extra nenadriete. Sú však aj ďalšie veci na ktoré si treba dať pri písaní kompozície pozor.

Maturitný sloh z angličtiny – na čo si treba dať pozor

Kompozícia je často slohový útvar, ktorý vyžaduje zachovanie formality. Z toho dôvodu sa v nej používajú zvyčajne prítomné časy. Ak píšeme rozprávanie používame aj minulý a budúci čas. Pamätajte aj na to, že pri opise deja filmu napríklad v recenzii sa používa čas prítomný, nie ako v slovenčine, kde používame čas minulý.

Dbajte na to, aby ste používali spájacie a signalizačné slová, čím uľahčíte čítanie vášho slohu. Zoznam najpoužívanejších „linking words“ nájdete nižšie.

Bežná kompozícia je zvyčajne formálnym slohovým útvarom, to znamená, že  by ste sa mali vyhýbať používaniu akýchkoľvek skrátených tvarov, čiže žiadne doesn’t, don‘t, isn’t a podobne.

Pokiaľ sa nejedná vyslovene o opinion essay, kde máte vyjadriť svoj vlastný názor nepoužívajte prvú osobu.

Snažte sa používať formálnu slovnú zásobu. Keď to veľmi zovšeobecníme dlhšie anglické slová zvyknú byť formálnejšie nakoľko historicky pochádzajú z latinských, gréckych či francúzskych slov. Pôvodne anglosaské slová sú poväčšine kratšie, no aj menej formálne a vhodnejšie skôr na ležérnejšie slohové útvary (impressive vs. great). Vo formálnej kompozícii nepoužívajte frazálne slovesá, ale radšej použite ich jednoslovné ekvivalenty (make up my mind vs. decide).

Rovnako nepoužívajte rôzne slangové výrazy, ale ani výkričníky, zátvorky, pomlčky a podobné „odvážnejšie“ interpunkčné znamienka. Dbajte však na správne písanie čiarky. V angličtine sa často pred priraďovacími spojkami (na rozdiel od slovenčiny) píše čiarka. Ktoré sú to tie priraďovacie spojky v angličtine? Ľahko si ich zapamätáte podľa mnemonickej skratky FANBOYS (For, And, Nor, But, Or, Yet, So). Ak začínate vetu spojovacím výrazom či kontrastnou príslovkou ako however, furthermore, on the other hand atď je potrebné za ňou písať čiarku. Ak tieto vyjadrovacie prvky použijete v strede vety, je potrebné ich z oboch strán oddeliť čiarkami: This, however, may not fill

Vyhnite s používaniu rôznych skratiek ako etc, i.e., e.g. a rovnako zoznamov organizovaných v odrážkach.

Okoreňte svoj sloh na písomnej maturite týmito spojovacími výrazmi

Tieto spojovacie výrazy sa často vyskytujú na začiatku viet a sú oddelené čiarkou. Vnímajte ich ako dopravné značky pre čitateľa o používajte ich, keď chcete niečo zvýrazniť, zmeniť tón, porovnať niečo alebo uviesť kontrastný názor či príklad. Nepredpokladajte, že váš čitateľ automaticky vie, prečo píšete to čo píšete, treba mu pomôcť so zrozumiteľnosťou vášho textu. A vo formálnom písanom texte na tento účel dobre poslúžia aj „linking words“. Nižšie uvádzam zopár spojovacích výrazov, ktoré môžno nie sú také „otrepané“ a naozaj dodajú vašej eseji šmrnc. Používajte ich samozrejme s rozumom a tak, aby plnili svoju funkciu.

Agreement, similarity, addition Vyjadrenie súhlasu, podobnosti, dodatku
in the first place
in addition
in the same way
in the light of sth.
equally important
furthermore
by the same token
v prvom rade
okrem toho
takisto, rovnako
vo svetle niečoho, z hľadiska niečoho
rovnako dôležitý
okrem toho
z toho istého dôvodu
Examples, emphasis, supporting sent.Príklady, zdôraznenie, podporné vety
in other words
to put it another way
by all means
namely
chiefly
in particular
for instance
important to realize
point often overlooked
significantly
inými slovami
inak povedané
každopádne
menovite
hlavne
predovšetkým, najmä
napríklad
dôležité si uvedomiť
často prehliadaný fakt
významne
Result, consequenceVýsledok, následok
for this reason
and thus
therefore
under these circumstances
as a consequence of sth.
z toho dôvodu
a tak
preto
za týchto okolností
v dôsledku niečoho
Contrast, oppositionKontrast, protichodné tvrdenie
although it may be true that …
on the other hand
be that as it may
conversely
nevertheless
on the contrary
hoci môže byť pravda, že …
na druhej strane
nech už to je akokoľvek
naopak
avšak, a predsa
naopak
ConclusionZáver
generally speaking
all things considered
in a word
for the most part
in essence
to sum up
all in all
by and large
after all
všeobecne povedané
koniec koncov, suma sumárum
jedným slovom
poväčšine
v podstate
súhrnne
vcelku, v globáli
v celku, vo všeobecnosti
koniec koncov

Ak ste sa dostali až k týmto riadkom, máte snáď lepší obraz o tom ako zlepšiť svoju schopnosť tvoriť anglické písané texty. Nebudem vám klamať, pri učení jazyka sa nič neudeje bez vášho pričinenia a inak to nie je ani v prípade písania. Je veľkou chybou sa spoliehať na to, že viete čosi po anglicky povedať. Hovorenie a písanie sú ako dva jazyky. Obidve tieto zručnosti je nutné precvičovať, aby ste sa v nich zlepšili. Študenti sa často sťažujú, že nevedia čo písať, čo by znamenalo, že nemajú názor. Ale veď dnes má názor absolútne každý názor na absolútne všetko. Nejde o názor, ide ako ho zorganizovať aby to dávalo pre čitateľa zmysel. Na to nám vhodne poslúži štruktúra, ktorú v článku uvádzam.

Všetkým držím palce či už na písomnej maturitnej skúške alebo iných jazykových skúškach. Ak si uvedomíte, že text píšete pre niekoho iného, ak sa dokážete vžiť do pozície čitateľa a dokážete napísať logicky usporiadaný text, ktorý bude mať hlavu a pätu máte napoly vyhraté. Ak sa vám daný text ešte podarí okoreniť vhodnými slovami, spojovacími výrazmi či inými prostriedkami príznačnými pre daný slohový útvar máte vyhraté úplne.