PRESTAŇTE BYŤ SÚČASŤOU
STAŇTE SA CENTROM


Kurzy anglického jazyka pre náročných
Odborne | Kvalitne | Bez nezmyslov

Jazykový koučing Náš Blog
Feature Image

Individuálne kurzy angličtiny

Užite si najvyššiu mieru personalizácie, ktorá nám spoločne umožní sústrediť sa na vaše osobné ciele. Ak sa vám najlepšie vzdeláva, keď ste sami, individuálna výučba je pre vás.

Feature Image

Skupinové kurzy angličtiny

Interakcia je jedným z pilierov efektívneho rozvoja jazykových zručností. V rámci komunikácie s inými si budujete odvahu hovoriť cudzím jazykom a schopnosť
reagovať na mnohé podnety zo strany ostatných.

Feature Image

Kurzy angličtiny pre firmy

Dnešný svet sa už nepýta, či hovoríte po anglicky. Dnešný svet rovno hovorí a my musíme odpovedať. Pomôžeme vám zlepšiť jazykové zručnosti vašich zamestnancov s osobitným dôrazom na zlepšenie slovnej zásoby a komunikačných zručností.

Feature Image

Preklady

Nároky na kvalitu prekladu a rýchlosť vyhotovenia sa neustále zvyšujú. Vyskúšajte naše prekladateľské služby, ktoré určite splnia vaše nároky na kvalitatívnu a technickú stránku prekladu.

Jazykové štúdio EUPHEMA nemá v úmysle byť len ďalšia jazyková škola v Nitre. Našim cieľom je poskytovať špičkové služby v oblasti jazykového vzdelávania pre širokú verejnosť a firemných klientov. Vyučujeme na základe eklektického prístupu založeného na praktickom uplatňovaní riadne vedecky zdokumentovaných poznatkov, našej bezprostrednej skúsenosti a neustáleho vzdelávania sa. Doba jednej metódy končí a jazykové vzdelávanie moderného, dynamického človeka nemôže prehliadať  jeho individualitu a potreby. S tým však neoddeliteľne súvisí aj vhodný výber rôznych vyučovacích stratégií a postupov. V záujme naplnenia našej misie sa špecializujeme hlavne na individuálny jazykový koučing a výučbu v malých skupinách

Jazyková škola Euphema v Nitre. Kvalitná jazyková výučba. Individuálne kurzy anglického jazyka a skupinové kurzy anglického jazyka.

Close Menu